Results

2 - 1
Senior Boys Champion Schools South

Lynwood SHS v Safety Bay SHS

0 - 1
Senior Girls Champion Schools South

Safety Bay SHS vs Lynwood SHS A

4 - 2
Senior Girls Champion Schools South

Lynwood SHS B vs Safety Bay SHS

2 - 0
Senior Girls Champion Schools South

South Coast BC vs Safety Bay SHS

0 - 7
Senior Girls Champion Schools South

Safety Bay SHS vs John Curtin CoA

1 - 4
Senior Boys Champion Schools South

Safety Bay SHS vs John Curtin CoA

0 - 0
Senior Boys Champion Schools South

Darling Range SC vs Safety Bay SHS

1 - 1
Senior Boys Champion Schools South

Safety Bay SHS vs South Coast BC

2 - 1
Intermediate Boys Champion Schools Sth 2

Hammond Park SC A vs Safety Bay SHS

1 - 0
Intermediate Boys Champion Schools Sth 2

Safety Bay SHS vs Lynwood SHS B

0 - 3
Intermediate Boys Champion Schools Sth 2

Safety Bay SHS vs CBC Fremantle

4 - 1
Intermediate Boys Champion Schools Sth 2

John Curtin CoA B vs Safety Bay SHS

0 - 8
Intermediate Boys Champion Schools Sth 2

Safety Bay SHS vs South Coast BC A