Results

0 - 1
Senior Girls Champion Schools South

Safety Bay SHS vs Lynwood SHS A

3 - 0
Senior Girls Champion Schools South

John Curtin CoA vs Lynwood SHS A

0 - 1
Senior Girls Champion Schools South

Lynwood SHS A vs Lynwood SHS B

0 - 4
Senior Girls Champion Schools South

Lynwood SHS A vs South Coast BC

4 - 0
Intermediate Boys Champion Schools Sth 1

Lynwood SHS A vs Willetton SHS

0 - 0
Intermediate Boys Champion Schools Sth 1

Lynwood SHS A vs John Curtin CoA A

2 - 1
Intermediate Boys Champion Schools Sth 1

South Coast BC B vs Lynwood SHS A

0 - 5
Intermediate Boys Champion Schools Sth 1

St Norberts College vs Lynwood SHS A

4 - 0
Intermediate Boys Champion Schools Sth 1

Lynwood SHS A vs Darling Range SC