Results

4:00 pm

Darling Range B vs Kalamunda SHS

7 - 0

Kalamunda SHS vs Darling Range A

4:00 pm

Kalamunda SHS vs Ellenbrook SC

4:00 pm

Swan View vs Kalamunda SHS

5 - 1
Junior Girls Regional Pennants Sth 2

Kalamunda SHS vs Lynwood C

0 - 4
Junior Girls Regional Pennants Sth 2

Willetton SHS vs Kalamunda SHS

3 - 0
Junior Girls Regional Pennants Sth 2

Kalamunda SHS vs Melville SHS

0 - 0
Junior Girls Regional Pennants Sth 2

Lynwood C vs Kalamunda SHS

7 - 0
Junior Girls Regional Pennants Sth 2

Kalamunda SHS vs Willetton SHS

0 - 6
Junior Girls Regional Pennants Sth 2

Melville SHS vs Kalamunda SHS

4:00 pm

Darling Range B vs Kalamunda SHS

4:00 pm

Kalamunda SHS vs Darling Range A

4:00 pm

Kalamunda SHS vs Ellenbrook SC

4:00 pm

Swan View vs Kalamunda SHS

4:00 pm

Darling Range B vs Kalamunda SHS

4:00 pm

Kalamunda SHS vs Darling Range A

4:00 pm

Kalamunda SHS vs Ellenbrook SC

4:00 pm

Swan View vs Kalamunda SHS

0 - 6
Junior Boys Regional Pennants East

Darling Range B vs Kalamunda SHS

1 - 1
Junior Boys Regional Pennants East

John Forrest SC vs Kalamunda SHS

7 - 0
Junior Boys Regional Pennants East

Kalamunda SHS vs Darling Range A

5 - 1
Junior Boys Regional Pennants East

Kalamunda SHS vs Ellenbrook SC

0 - 8
Junior Boys Regional Pennants East

Swan View vs Kalamunda SHS