Senior Girls Regional Pennants East

DateEventResultsLeagueSeasonVenue
Kalamunda SHS vs Darling Range SCSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Kalamunda SHS
Swan View SHS vs Safety Bay SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Swan View SHS
Swan View SHS vs Kalamunda SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Swan View SHS
Safety Bay SHS vs Darling range SCSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Safety Bay SHS
Kalamunda SHS vs Safety Bay SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Kalamunda SHS
Darling Range SC vs Swan View SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Darling Range SC
Darling Range SC vs Kalamunda SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Darling Range SC
Safety Bay SHS vs Swan View SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Safety Bay SHS
Kalamunda SHS vs Swan View SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Kalamunda SHS
Darling Range SC vs Swan View SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Darling Range SC
Safety Bay SHS vs Kalamunda SHSSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Safety Bay SHS
Swan View SHS vs Darling Range SCSenior Girls Regional Pennants EastFootball 2024
Swan View SHS